R&D Technológia a konštrukcia

Zdroje a kapacity v prevádzke MSM Banská Bystrica pokrývajú komplexný životný cyklus od návrhu, cez vývoj a konštrukciu až po výrobu špeciálnej vojenskej techniky leteckého pozemného zabezpečenia, rádio navigačných systémov (NDB) pre riadenie letovej prevádzky (civilnej aj vojenskej) ako aj rôznych druhov špeciálnej techniky OS SR hlavne so zameraním na PVO. Spoločnosť disponuje zdrojmi, ktoré umožňujú taktiež ich servis, opravy a modernizáciu.

Know-how našej prevádzky je integrovaný letiskový navigačný systém NARASYS, ktorého súčasťou je duálny rádiomaják NAVYRA, taktiež know-how nášho tímu. Tento systém je v súčasnosti umiestnený na desiatkach letísk po celom svete. Produktom nášho vývoja je taktiež Spúšťacie zariadenie lietadiel SPZ.

 
Prevádzka Banská Bystrica je práve v procese certifikácie systému manažérstve v zmysle NATO štandardu AQAP 2110, ktorý zahŕňa aj správnu prax pre proces vývoja. Úrad pre štátne overovanie kvality preveruje schopnosť nášho tímu plnohodnotne manažovať a realizovať vývojové projekty práve na realizácii projektu modernizovaneho duálneho majáka NAVYRA.
 
NAVYRA:
 

NAVYRA