Rádiokomunikačné systémy

Mobilné meracie pracovisko