Likvidácia airbagov

Prevádzka sa zaoberá likvidáciou airbegov už od roku 2009. Ako jediný poskytovateľ tejto služby na Slovensku vlastní MSM všetky potrebné povolenia na túto činnosť.

Hlavný Banský Úrad [HBÚ]

Povolenie č. 1546-2157/2012 na ničenie výbušné predmety pyrogenerátory pri likvidácii airbagov a bezpečnostných pásov

ÚŽP
 

Povolenie č. OÚŽP/2013/00226 na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadových airbagov a napínačov bezpečnostných pásov

V rámci zabezpečenia komplexných služieb zabezpečujeme aj odvoz airbagov určených na likvidáciu z miesta zákazníka.

Ponúkame likvidáciu všetkých druhov airbagov a napínačov bezpečnostných pásov:
 • čelný airbag vodiča
 • čelný airbag spolujazdca
 • bočný airbag
 • bočný záclonový airbag (hlavový)
 • kolenný airbag
 • zadný závesný airbag
 • napínač bezpečnostných pásov
Ponúkame spoluprácu:
 • výrobcom automobilov
 • značkovým predajcom a servisom
 • spracovateľom starých vozidiel (šrotoviská)
 • veľkým spracovateľom odpadov

Všetky procesy sú prísne sledované s ohľadom na čo najnižší vplyv na životné prostredie. Pri procese zhodnocovania airbagov sú všetky komponenty roztriedené a odovzdané na ďaľšie spracovanie, výbušné časti sú ekologicky zlikvidované.