Munícia

Mobile line

Viac ako 70 rokov skúseností v oblasti vývoja, produkcie a komplexného servisu munície. Mnohoročná tradícia v lokáciach našich prevádzok v oblasti výrobných procesov pre segment munície a jej elementov, čo sa pozitívne pretavilo napríklad v špeciaizácii odborníkov v týchto regiónoch, v infraštruktúre podporných priemyselných subjektov, v oblasti vývoja, vzdelávania a pod.

Zdroje a kompetencie k pokrytiu kompletného životného cyklu munície:
 
1. Vlastný vývoj produktu a výrobných procesov vrátane kompletnej dokumentácie 
2. Vlastná konštrukcia ako aj výroba výrobných liniek, zariadení a prípravkov
3. Výroba rôznych typov malokalibrovej, stredne aj veľkokalibrovej munície a príslušných elementov, vrátane tréningovej munície a makiet. Dodávka zahŕňa všetku potrebnú dokumentáciu a certifikáty.
4. Servis počas životného cyklu munície: Testovanie, opravy, revízia, modernizácia, predlžovanie technického života munície, deloborácia, ekologická likvidácia.