Povrchové ochrany

Špecializujeme sa na nanášanie adhezív pred následnou vulkanizáciou. Naše technologické kapacity ponúkajú možnosť pre úpravu povrchov v procese:

 1. Pieskovanie (priebežné, bubnové)
  Striekanie nábojníc

  Naša produkčná hala pre povrchové ochrany má viac ako 2000 m2. Pracoviská sú vybavené účinným odsávaním.

  Ďalšia prevádzka disponuje linkou nanášania povrchových ochrán (laky, farby, konzervanty...) s uzavretou sušiarňou, a sesterské soločnosti disponujú technológiou práškového lakovania.
   

 2. Odmasťovanie
 3. Morenie v kyseline
 4. Fosfátovanie
 5. Namáčanie
 6. Ručný náter
 7. Automatizované striekanie pod trajektóriami
 8. Ručný nástrek

Kontrola produkcie

Meranie hrúbky Minitest 4100Okrem štandardnej vizuálnej kontroly kvality povlakov máme zavedené uvoľňovanie produkcie a medzioperačnú kontrolu meraním hrúbky modernými prístrojmi MINITEST 4100, ktoré pracujú na princípe magnetickej indukcie a vírivých prúdov. Merací a kalibračný proces je riadený mikroprocesorom, prístroje obsahujú štatistický modul pre potreby záznamu a vyhodnocovania kvality produkcie.

V procese produkcie ďalej meriame povrchové napätie dielov po fosfátovaní či pieskovaní, a v rámci nastavenej kontroly liniek vykonávame radu základných analytických skúšok, ako aj širokú škálu normalizovaných skúšok vo vlastnom laboratóriu:

Okrem základného laboratórneho vybavenia naše laboratórium disponuje modernými prístrojmi:
 
 • Spektrofotometer HATCH DR 2000
 • Univerzálny multimeter EUTECH (na meranie pH, teploty a vodivosti roztokov)
 • Analytické váhy s presnosťou váženia ± 0,0001 g
 • Bezkontaktný pyrometer

Profesionálny tím

Stiahnite si príručku

Základy povrchovej úpravy kovov

Základy povrchových úprav kovovAutor:

doc.Ing.Milan Olšovský,PhD.

(Technológ MSM Group)

 

Ďaľšia publikačná činnosť pod hlavičkou MSM

Prevádzka disponuje profesionálnym tímom vysokoerudovaných špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti nanášania povlakov, vulkanizácie, automotive, či ostatného strojárskeho priemyslu.

Mnohoročné skúsenosti sú pretavené do rozsiahleho zázemia technickej dokumentácie, špecifikácií, inštrukcií či postupov.

Ponúkame kooperáciu pre študentov technických odborov v danej oblasti na kvalifikačných prácach, podporu pre podkladovanie publikačnej činnosti, či zodpovedanie otázok z našej praxe k sporným bodom obhajob. Spolupracujeme s významnými konzultačnými spoločnosťami, s Akadémiou vied, či s univerzitami v odbore.

Naša prevádzka je v etape prudkého progresu, o čom svedčí napríklad fakt, že sme v minulom roku prechádzali na niekoľkých linkách z jednozmennej prevádzky na nepretržitú, prijali sme do štruktúry 2 nových technológov, 2 majstrov, a viac ako 15 operátorov.

 

Medzi našich stabilných zákazníkov patria: