R&D Technológia a konštrukcia

MSM GROUP tím konštruktérov a technológov R&D navrhuje, vyvíja a konštruuje stacionárne a mobilné zariadenia, prípravky ako aj komplexné výrobné linky pre opravy, delaborácie, likvidácie, ničenie, tavenie, vyplavovanie a renováciu munície. Spoločnosť poskytuje kompletné dodávateľské riešenie komplexných technologických liniek pre opravy, revízie a likvidáciu delostreleckej munície a rakiet, ako aj technológiu pre priemysel v civilnom sektore.

R&D

Prostredníctvom dodávky technologických liniek firma poskytuje zákazníkom svoje špecifické know-how.

Ponuka:

  • Automaticky riadené zariadenia pre vyskrutkovanie zápalkových skrutiek a rozoberanie nábijnice a strely v jednom kroku
  • Zariadenie pre vyskrutkovanie / rozoberanie rakiet
  • Zaridenia pre tavenie a vytavovanie  výbušnín
  • Zariadenia pre úpravu výbušnín a pušných prachov
  • Zariadenia pre rekalibráciu a ošetrovanie povrchových úprav nábojníc

MSM GROUP vykonáva návrh, vývoj, konštrukciu a zostrojenie špeciálnych jednoúčelových strojov, zariadení, prípravkov a komplexných výrobných liniek. Taktiež ponúkame naše služby pre oblasť lisovacích foriem a foriem pre PUR penovú produkciu. Ponuka zahŕňa aj poradenské služby v oblasti vývoja produkcie v rámci nášho know-how.

MSM GROUP využíva pre oblasť vývoja a konštrukcie moderný software.

Linka na výrobu náložiek:

  Linka na výrobu náložiek

Linka na zalisovávanie káblových zväzkov:

3D Model  Production line made by MSM