O spoločnosti MSM Trenčín

Spoločnosť MSM Martin, s.r.o., prevádzka Trenčín sa špecializuje na opravy vojenskej pásovej a kolesovej techniky, modernizáciu vojenských a špeciálnych vozidiel, predaj náhradných dielov a výrobu mobilných kontajnerov typového radu ISO 1C.

Spoločnosť vznikla v roku 1918 v Bratislave pod názvom Hlavné autodielne pre západné Slovensko. Neskôr boli opravovne presťahované do Trenčína. Po II. Svetovej vojne bol čiastočne zničený závod opäť prebudovaný, a jeho činnosť sa sústredila na vojenskú trofejnú techniku. Po roku 1993 sa spoločnosť začala podieľať na materiálnej a technickej pomoci pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky v rámci mierových misií NATO a OSN. Od roku 1994 spoločnosť zaviedla technológie na opravy tankovej techniky, BVP a generálne opravy vozidiel UAZ. Spoločnosť zároveň zabezpečovala montáž trenažérov T-55 a BVP. V rámci programu vývoja a produkcie ISO kontajnerov pre oblasť civilného sektoru, dodávala spoločnosť pojazdné dielne, slúžiace na zabezpečenie poľných opráv pri výstavbe vodných diel, diaľnic, údržbe plynovodov, atď.

Významným medzníkom v histórii spoločnosti bolo zahájenie výroby ľahkého obrneného vozidla Aligator 4x4 v roku 2005, ktorými bola vybavená Armáda Slovenskej republiky.

V roku 2006 sa spoločnosť transformovala na štátnu akciovú spoločnosť Vojenský opravárenský podnik Trenčín. Spoločnosť v rovnakom roku získala povolenie na vykonávanie autorizovaného servisu vozidiel značky TATRA, ku ktorému poskytuje i náhradné diely a vykonáva záručný a pozáručný servis.

V roku 2014 Vojenský opravárenský podnik prevzala do dlhodobého prenájmu súkromná spoločnosť MSM Martin s.r.o., podnikajúca primárne v obrannom priemysle. Začiatkom roku 2015 vznikla spoločnosť MSM GROUP s.r.o., ktorá zastrešuje niekoľko významných podnikov zaoberajúcich sa činnosťou v rámci obranného priemyslu, medzi ktorými je napríklad ZVS, ale aj MSM Martin s.r.o. Tým naša spoločnosť získala silných partnerov, ale aj významné zastrešenie.

Spoločnosť MSM Martin, s.r.o., prevádzka Trenčín taktiež disponuje moderným diagnostickým strediskom kolesovej techniky a kladie dôraz na rýchlosť a kvalitu poskytovaných tovarov a služieb, ktoré sú značkou jej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníka.

Video: MSM Martin, s.r.o.