R&D Technológia a konštrukcia

Prevádzka MSM Trenčín disponuje zdrojmi a kapacitami pokrývajúcimi celý životný cyklus špeciálnej vojenskej kolesovej a pásovej techniky. Spoločnosť v rámci svojho portfólia vyvíja, konštruuje a vyrába rôzne druhy kolesovej a pásovej techniky techniky, taktiež ale poskytuje aj kompletný servis, opravy a modernizáciu.

Šakal

PONUKA

  • Bojové vozidla pechoty
  • Pásová technika
  • Kolesová technika
  • Tanky
  • Samohybné húfnice
  • Špeciálná pásová a kolesová technika
  • Vojenská technika špeciálneho určenia (DEKVOZ)

Kooperovali sme na mnohých vývojových úlohách, ako napríklad modernizácia BVP (projekt ŠAKAL), vývoj dekontaminačného vozidla (projekt DEKVOZ) a pod., ktorých plne funkčné prototypy využívajú naše ozbrojené sily.

Prevádzka je práve v procese certifikácie systému manažérstva v zmysle NATO štandardu AQAP 2110, ktorý zahŕňa aj správnu prax pre proces vývoja. Úrad pre štátne overovanie kvality preveruje schopnosť nášho tímu plnohodnotne manažovať a realizovať vývojové projekty, práve na realizácii projektu DEKVOZ.

Projekt ŠAKAL

šakalšakal2


Projekt DEKVOZ

DEKVOZ3D model DEKVOZ