Munícia

Spoločnosť ZVS je jeden z najvýznamnejších výrobcov munície od roku 1937. Spoločnosť vyrobila milióny kusov munície nielen pre potreby Československej a Slovenskej armády, ale tiež pre ozbrojené zložky prakticky na celom svete. Spoločnosť je schopná vyrobiť veľké množstvo požadovanej munície, ako aj poskytnúť transfer technológie na výrobu a montáž. Našim zákazníkom ponúkame:

  • malokalibrová munícia pre športové a poľovnícke potreby
  • 30 mm munícia pre kanón 2A42, 2A38 a 2A72
  • mínometná munícia 81 mm, 98 mm a 120 mm
  • 125 mm munícia pre tank
  • delostrelecká munícia 122 mm, 152 mm a 155 mm

Disponujeme profesionálnym a technicky zdatným personálom technikov a robotníkov, ktorí sú pripravení splniť Vaše požiadavky nielen na výrobu novej munície, ale svojim zákazníkom ponúkajú aj tieto služby:

  • posúdenie stavu munície po ukončení predpísanej doby skladovania
  • spracovanie návrhu na revíziu alebo opravy munície
  • vykonanie revízie a opravy munície (homogenizácia prachovej náplne; renovácia náterového systému)
  • skúšky revidovanej munície
  • vystavenie dokladu (osvedčenia) o predĺženej dobe použitia revidovanej munície