Transformátory a elektronika

Spoločnosť ZVS holding, a.s, je dlhoročným slovenským výrobcom transformátorov a tlmiviek. V minulosti to boli transformátory a tlmivky pre odvetia spotrebnej elektroniky, osvetľovacej techniky a zdravotníckej techniky. V súčasnosti k tomuto sortimentu pribudli transformátory a tlmivky pre zváraciu techniku, pre fotovoltické elektrárne a ďalšie oblasti investičného charakteru. Základom vyrábaného sortimentu sú naďalej sieťové jednofázové a trojfázové oddeľovacie a bezpečnostné transformátory do výkonu 40kVA resp. 120kVA podľa normy STN EN 61558 v rôznych konštrukčných prevedeniach:

 • Zalievané transformátory s vývodmi do plošných
 • Zalievané transformátory pre osvetľovaciu techniku so zabudovanou sieťovou šnúrou
 • Transformátory k montáži do rozvádzačov s jadrom tvaru EI
 • Jednofázové oddeľovacie transformátory do výkonu 40kVA s použitím progresívneho typu magnetického obvodu UNICORE
 • Trojfázové oddeľovacie transformátory do výkonu 120kVA s použitím progresívneho typu magnetického obvodu UNICORE
 • Jednofázové transformátory výkonu 200 až 3000VA v kryte, určené k napájaniu rôznych zariadení vyžadujúce oddelenie od siete (osciloskopy, testovacie pracoviská,..)

Okrem tohto sortimentu firma ZVS holding, a.s. vyrába:

 • Jednofázové a trojfázové transformátory pre zváraciu techniku (zváranie metódami MMA. MIG-MAG, TIG)
 • Jednofázové tlmivky pre zváraciu techniku (zváranie metódami MMA. MIG-MAG, TIG)

ZVS holding, a.s. vo výrobnom procese využíva vlastné konštrukčné prvky (výlisky plechov tvaru EI, sťahovacie prvky a plastové výlisky cievkových výliskov). Vlastný sortiment je doplnený cievkovými telieskami, transformátorovými plechmi a sťahovacími prvkami od renomovaných nemeckých firiem. U transformátorov od výkonu 2000VA sa firma orientuje na využitie magnetických obvodov typu UNICORE. Tento typ jadier umožňuje vyrobiť transformátory s veľmi nízkymi stratami, čo  v prípade napr. fotovoltických elektrární základná požiadavka. Kvalita výrobkov je vo firme na poprednom mieste. Výrobky podliehajú kusovej kontrole kvality, čo pre užívateľa zabezpečuje podmienky pre ich bezpečné použitie.

Ponuka:

 • Jednofázové transformátory
 1. Transformátory na jadre tvaru EI
 2. Transformátory na jadre tvaru SU
 3. Transformátory zalievané do plošných spojov
 4. Zalievané transformátory s káblovými vývodmi
 5. Oddeľovacie transformátory pre napájanie zdravotníckych priestorov
 6. Oddeľovacie transformátory v kryte so zásuvkou
 7. Autotransformátory
 8. Adaptéry
 • Trojfázové transformátory
 • Impulzné transformátory
 • Tlmivky
 1. Jednofázové obmedzovacie
 2. Trojfázové obmedzovacie
 3. Odrušovacie prúdovo kompenzované
 • Plastové výlisky
 1. Cievkové telieska pre transformátory
 2. Plastové výlisky podľa požiadavky zákazníka
 • Kovové výlisky
 1. Výlisky tvaru EI pre transformátory
 2. Sťahovacie prvky pre transformátory
 3. Kovové výlisky podľa požiadavky zákazníka
 • Elektronika
 1. Zapaľovače pre vysokotlakové výbojky
 2. Výroba podľa požiadaviek zákazníka